til startsida
modell S6-10

Sverresvold

Høyttalere som er litt annerledes
en grå høyttaler
to røde høyttalere
modell S6-10
modell S6-10
modell I-16

Lydfilosofi

Hvordan låter musikken i rommet det spilles i?
Akustiske instrumenter spiller på lag med akustikken i rommet. Musikerne skaper puls og harmonier som gir musikken framdrift og spenning. Og hva bør så en høyttaler kunne formidle til mennesker som lytter i et annet rom enn der musikken ble spilt inn? Da skal akustikken fra opptaksrommet, det være seg jazzklubb, opera eller kirke, være det som klinger i rommet man lytter i. Lytterommets akustikk bør ikke virke inn på det som spilles. Dette gjelder like sterkt i alle typer musikk, uansett om den spilles akustisk eller gjennom PA-høyttalere. Dette gjelder også kinolyd.

Høyttaleren skal kort og godt sende videre signalet den får gjennom kablene uten å legge til eller trekke fra noe selv. Ut fra elektriske strømmer som kommer gjennom kablene fra forsterkeren, skal den få lufta i rommet til å vibrere på samme måten som vibrasjonene i konsertsalen eller i studioet ble fanget opp av mikrofonene. Her må både tonene fra instrumentene som setter harmoniske spenninger, lydene som hører til hvert enkelt instrument når det spilles på og som gir instrumentene karakter og akustikken i salen med takhøyde og det hele komme ut i det rommet som høyttalerne spiller i. Og det helst uten at det sistnevnte rommet virker inn på konsertsalfølelsen som Sverresvold-høyttalerne får fram.

Høyttalerne er det siste leddet i kjeden fram til øret som tar imot musikken.Spesielt viktig ettersom de konverterer elektriske signaler tilbake til akustiske. De er med andre ord det siste leddet i gjengivelseskjeden og gjør det motsatte av hva mikrofonene gjør, der de konverter akustiske impulser til elektriske.

Les videre: Linjekilde

til startsida
Sverresvold er et enkeltpersonsforetak på Osterøy ved Bergen. Foretaksnummer: 991 928 049. Postadressa er 5281 VALESTRANDSFOSSEN
Kontaktadresse: post@sverresvold.no
Denne sida er henta frå www.sverresvold.no